Povolenky a informace

POPLATKY A CENY POVOLENEK 2023

Členské příspěvky ČRS: Dospělí 700 Kč, mládež 300 Kč, děti do 15 let 150 Kč

Brigády: 500 Kč (nevztahuje se na děti do 15 let, ženy, důchodce po dovršení 65ti let a držitele průkazů OZP s označením ZTP nebo ZTP-P)

Zápisné (nový člen ČRS): Dospělí 500 Kč, mládež 16-18 let 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč

Územní povolenka mimopstruhová pro Středočeský kraj: Dospělí 1 500 Kč, mládež, TTP, 70+ 1 100 Kč, děti do 15ti let 500 Kč

Územní povolenka pstruhová pro Středočeský kraj: Dospělí 1 500 Kč, mládež 1 100 Kč, děti do 15 let 500 Kč

Celosvazová povolenka: Dospělí 2 950 Kč, mládež + ZTP 1 600 Kč, děti do 15 let 750 Kč

Celorepubliková povolenka mimopstruhová: 4 150 Kč

Celorepubliková povolenka pstruhová: 4 350 Kč

Od. 1. 1. 2023 nevydáváme povolenky ÚS města Prahy!   

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Při výdeji povolenek je nutné předložit: platný Státní rybářský lístek, členský průkaz, zaplacený členský příspěvek na daný kalendářní rok, potvrzení o vrácení úlovkového lístku za předchozí rok, popřípadě doklady o studiu, průkaz ZTP

Žádáme členy, aby nejpozději do 15. 1. 2023 odevzdali osobně řádně vyplněný přehled o úlovcích, nebo ho zaslali doporučeně na adresu ČRS, z. s., místní organizace Rudná, Masarykova 1291/94a, Rudná 252 19

Neodevzdání přehledu o úlovcích do daného termínu, bude pod poplatkem ve výši 300 Kč (schváleno na VČS dne 21. 3. 2018) popřípadě nevydání povolenky pro rok 2023 dle Stanov a Jednacího řádu.

Neúplná, nebo nesprávně vyplněná povolenka z roku 2022 bude dle rozhodnutí členské schůze ze dne 21. 3. 2018 (dále jen ČS) pod poplatkem ve výši 300 Kč.

ÚŘEDNÍ HODINY

Sobota:                            Čas dle individuální domluvy, lze však domluvit i jiný den.

Školení nových členů:    9.00 - 10.30 hod. - každou 1. sobotu v měsíci, vyjma měsíců červenec a srpen.

                                          Na školení je potřeba se domluvit telefonicky nebo přes e-mail  min. týden dopředu!

VEDENÍ ČRS, z.s., MO RUDNÁ

Chmelík Martin - předseda

Jelínek Vladimír - jednatel

Jelínková Kristýna - předsedkyně dozorčí komise

KONTAKTY

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Rudná

Masarykova 1291/94a

252 19 Rudná

IČO: 06307680

V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 68828

Tel.: +420 604 579 459 - Martin Chmelík, předseda

E-mail: rcrudna@seznam.cz

www.rybarskecentrumrudna.cz