Český rybářský svaz, z. s.  MO RUDNÁ

JAK SE STÁT ČLENEM ČRS?

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  1. Navštívit naši místní organizaci ČRS
  2. Podat přihlášku za člena
  3. V rámci SAMOSTUDIA prostudovat Rybářský řád, naučit se Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS, následně doporučujeme provést si zkušebně test znalostí níže, nebo na stránkách www.rybsvaz.cz
  4. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
  5. V případě, že k nám chcete přestoupit z jiné MO, pak musíte: zajít na vaši mateřskou MO, tam odevzat ulovkový lístek, členskou legitimaci a vyžádat si tzv. PŘEDODKU, kterou vám vaše MO potvrdí. S tou pak přijdete k nám a vše během krátké doby vyřídíme.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný městský úřad s rozšířenou působností vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, státní rybářský lístek.
  2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné, administrativní poplatek a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u naší MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Nabízíme prodej těchto povolenek ČRS:

  1. Územního svazu Středočeského kraje
  2. Celosvazové povolenky
  3. Celorepublikové povolenky

TEST RYBÁŘSKÝCH ZNALOSTÍ


POPLATKY A CENY POVOLENEK

Členské příspěvky ČRS:  Dospělí 500 Kč, Mládež 200 Kč, Děti do 15ti let 100 Kč

Brigády: 500 Kč (nevztahuje se na děti do 15ti let, ženy, důchodce po dovršení 65ti let a držitele průkazů OZP s označením ZTP nebo ZTP-P)

Administrativní poplatek: 100 Kč

Zápisné (pouze nový člen ČRS): 1 000 Kč

Územní povolenka pro Středočeský kraj: Dospělí 1 200 Kč, Mládež 850 Kč, Děti do 15ti let 400 Kč

Celosvazová povolenka: Dospělí 2 100 Kč, Mládež + ZTP 1 400 Kč, Děti do 15ti let 700 Kč

Celorepubliková povolenka mimopstruhová: 3 150 Kč

Celorepubliková povolenka pstruhová: 3 250 Kč                      


ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí - Pátek:             9.00 - 17.30 hod.

Školení nových členů:  14.00 - 17.30 hod.  - každý 1. čtvrtek v měsíci


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Při výdeji povolenek je nutné předložit: platný Státní rybářský lístek, členský průkaz, zaplacený členský příspěvek na daný kalendářní rok, potvrzení o vrácení úlovkového lístku za předchozí rok, popřípadě doklady o studiu, průkaz ZTP

Žádáme členy, aby nejpozději do 15. 1. 2018 odevzdali osobně řádně vyplněný přehled o úlovcích, nebo ho zaslali doporučeně na adresu ČRS, z. s., místní organizace Rudná, Masarykova 1291/94a, Rudná 252 19

Neodevzdání přehledu o úlovcích do daného termínu, bude pokutováno částkou 300 Kč (schváleno na VČS dne 21. 2. 2015) popřípadě nevydání povolenky pro rok 2018 dle rybářského řádu.

Neúplná, nebo nesprávně vyplněná povolenka bude dle rozhodnutí členskou schůzi (dále jen ČS) 2017 pokutována finanční částkou ve výši 100 Kč.


VÝBOR MO ČRS RUDNÁ

Chmelík Martin - předseda

Moutelík Václav - místopředseda

Jelínek Vladimír - jednatel

Hasmanová Iva - pokladník

Nikl Karel - člen výboru

René Ivan - člen výboru

Pekárek Michal - člen výboru

Diviš Roman - předseda dozorčí komise

Jeřábková Dana - člen dozorčí komise

Jelínková Kristýna - člen dozorčí komise


KONTAKTY

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Rudná

Masarykova 1291/94a

252 19 Rudná

IČO: 06307680

V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 68828

Tel.: +420 608 445 051

E-mail: rcrudna@seznam.cz

www.rybarskecentrumrudna.cz