Český rybářský svaz, z. s.  MO RUDNÁ

JAK SE STÁT ČLENEM ČRS?

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  1. Navštívit naši místní organizaci ČRS
  2. Podat přihlášku za člena
  3. V rámci SAMOSTUDIA prostudovat Rybářský řád, naučit se Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS, následně doporučujeme provést si zkušebně test znalostí níže, nebo na stránkách www.rybsvaz.cz
  4. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
  5. V případě, že k nám chcete přestoupit z jiné MO, pak musíte: zajít na vaši mateřskou MO, tam odevzat ulovkový lístek, členskou legitimaci a vyžádat si tzv. PŘEVODKU, kterou vám vaše MO potvrdí. S tou pak přijdete k nám a vše během krátké doby vyřídíme.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný městský úřad s rozšířenou působností vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, státní rybářský lístek.
  2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné, administrativní poplatek a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u naší MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Nabízíme prodej těchto povolenek ČRS:

  1. Územního svazu Středočeského kraje
  2. Celosvazové povolenky
  3. Celorepublikové povolenky

Nenabízíme povolenky pro nečleny ČRS, krátkodobé povolenky a místní povolenky


TEST RYBÁŘSKÝCH ZNALOSTÍ


POPLATKY A CENY POVOLENEK 2023

Členské příspěvky ČRS:  Dospělí 700 Kč, mládež 300 Kč, děti do 15 let 150 Kč

Brigády: 500 Kč (nevztahuje se na děti do 15 let, ženy, důchodce po dovršení 65ti let a držitele průkazů OZP s označením ZTP nebo ZTP-P)

Zápisné (nový člen ČRS): Dospělí 500 Kč, mládež 16-18 let 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč

Územní povolenka mimopstruhová pro Středočeský kraj: Dospělí 1 500 Kč, mládež, TTP, 70+ 1 100 Kč, děti do 15ti let 500 Kč

Územní povolenka pstruhová pro Středočeský kraj: Dospělí 1 500 Kč, mládež 1 100 Kč, děti do 15 let 500 Kč

Celosvazová povolenka: Dospělí 2 950 Kč, mládež + ZTP 1 600 Kč, děti do 15 let 750 Kč

Celorepubliková povolenka mimopstruhová: 4 150 Kč

Celorepubliková povolenka pstruhová: 4 350 Kč

Od. 1. 1. 2023 nevydáváme povolenky ÚS města Prahy!                


ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí - Pátek:             9.00 - 17.00 hod.

Školení nových členů:  14.00 - 17.30 hod.  - každý 1. čtvrtek v měsíci


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Při výdeji povolenek je nutné předložit: platný Státní rybářský lístek, členský průkaz, zaplacený členský příspěvek na daný kalendářní rok, potvrzení o vrácení úlovkového lístku za předchozí rok, popřípadě doklady o studiu, průkaz ZTP

Žádáme členy, aby nejpozději do 15. 1. 2023 odevzdali osobně řádně vyplněný přehled o úlovcích, nebo ho zaslali doporučeně na adresu ČRS, z. s., místní organizace Rudná, Masarykova 1291/94a, Rudná 252 19

Neodevzdání přehledu o úlovcích do daného termínu, bude pod poplatkem ve výši 300 Kč (schváleno na VČS dne 21. 3. 2018) popřípadě nevydání povolenky pro rok 2023 dle Stanov a Jednacího řádu.

Neúplná, nebo nesprávně vyplněná povolenka z roku 2022 bude dle rozhodnutí členské schůze ze dne 21. 3. 2018 (dále jen ČS)  pod poplatkem ve výši 300 Kč.


VEDENÍ ČRS, z.s., MO RUDNÁ

Chmelík Martin - předseda

Jelínek Vladimír - jednatel

Jelínková Kristýna  - předsedkyně dozorčí komise


KONTAKTY

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Rudná

Masarykova 1291/94a

252 19 Rudná

IČO: 06307680

V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 68828

Tel.: +420 606 467 464

E-mail: rcrudna@seznam.cz

www.rybarskecentrumrudna.cz