Jak se stát rybářem?

JAK SE STÁT ČLENEM ČRS?

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  1. Navštívit nějakou místní organizaci ČRS, zpravidla blízkou k bydlišti či zaměstnání.
  2. Podat přihlášku za člena
  3. V rámci SAMOSTUDIA prostudovat Rybářský řád, naučit se Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS, následně doporučujeme provést si zkušebně test znalostí níže, nebo na stránkách www.rybsvaz.cz
  4. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
  5. V případě, že chcete přestoupit z jiné MO do naší MO, pak musíte: zajít na vaši mateřskou MO, tam odevzdat starou povolenku (úlovkový lístek), členskou legitimaci a vyžádat si tzv. PŘEVODKU, kterou vám vaše MO potvrdí. S tou pak přijdete k nám a vše během krátké doby vyřídíme.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný městský úřad s rozšířenou působností vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, státní rybářský lístek.
  2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné, administrativní poplatek a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u naší MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Nabízíme prodej těchto povolenek ČRS:

  1. Územního svazu Středočeského kraje
  2. Celosvazové povolenky
  3. Celorepublikové povolenky

Nenabízíme povolenky pro nečleny ČRS, krátkodobé povolenky a místní povolenky


TEST RYBÁŘSKÝCH ZNALOSTÍ